Domaći i međunarodni projekti - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Domaći i međunarodni projekti - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi istraživačkih i razvojnih projekata EU-a, financiranih iz postojećih nacionalnih i međunarodnih programa i fondova (ESI fondovi, programi europske teritorijalne suradnje i programi Europske unije). Zajedničkim djelovanjem stručnog i nastavnog osoblja u provedbi cijelog projektnog ciklusa doprinosi se daljnjem razvoju novih i unapređenju kvalitete postojećih studijskih programa, osiguranju kvalitete obrazovnih usluga i jačanju prepoznatljivosti Veleučilišta kao relevantnog čimbenika društveno-ekonomskog razvoja zajednice u kojoj djeluje.

U sve projektne aktivnosti nastoje se aktivno uključiti i studenti, koji na taj način mogu primijeniti znanja usvojena studiranjem i steći nove vještine i iskustva.

Jean Monnet - Erasmus+

Dekan Veleučilišta sudjelovao na Jean Monnet konferenciji u sklopu Erasmus+ programa

Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:

– Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti u cilju produbljivanja poučavanja u studijima o europskim integracijama koji su ugrađeni u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja te u cilju provedbe, praćenja i nadzora istraživanja sadržaja EU-a, uključujući za druge obrazovne razine, kao što su obrazovanje odraslih i obavezno obrazovanje. Cilj je tih aktivnosti također osigurati dubinsko poučavanje o pitanjima europskih integracija za buduće stručnjake u područjima za kojima postoji potražnja na tržištu rada te istovremeno poticati, savjetovati i voditi mlad generacije učitelja i istraživača u područjima projekata europskih integracija; 

– Dijalog o politici s akademskim svijetom, koji se podupire putem:

a) mreža za jačanje suradnje između raznih sveučilišta u Europi i svijetu, poticanja suradnje i stvaranja platforme za razmjenu znanja s javnim dionicima i službama Komisije i vrlo važnim predmetima EU-a;

b) projekata za inovacije i uzajamno poticanje i širenje sadržaja EU-a namijenjenog za promicanje rasprava, razmišljanja o pitanjima EU-a i za povećanje znanja o EU-u i njegovim procesima; 

– Potpora ustanovama i udrugama, za organizaciju i provedbu zakonskih aktivnosti udruženja koja se bave studijima i pitanjima o EU-u te za objavu činjenica o EU-u široj javnosti uz poticanje aktivnog europskog građanstva. Aktivnostima programa Jean Monnet osiguravaju se operativna bespovratna sredstva za određene ustanove koje ostvaruju cilj od europskog interesa; 

– Studije i konferencije u cilju pružanja novih zaključaka i konkretnih prijedloga donositeljima politika na temelju kritičnih, neovisnih akademskih stajališta i u cilju razmišljanja o postojećim pitanjima EU-a, posebno putem velikih međunarodnih konferencija o političkim temama u kojima sudjeluju donositelji politika, predstavnici civilnog društva i akademici najviše razine.

#kultura697

Stručni tim Veleučilišta Baltazar u suradnji sa Zagrebačkom županijom izradio je Strategiju kulturnog razvoja Zagrebačke županije pod nazivom #kultura697. Cilj Strategije jest unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja Županije, potaknuti kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvarati uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma.

Strategija donosi niz mjera kojima bi se stvorili preduvjeti i ostvarili ciljevi za razvoj kulture u narednom desetogodišnjem razdoblju. Slijedeći europske trendove i strategiju Europa 2020, ekonomija i društvo trebaju težiti iskorištavanju prednosti digitalizacije. Tako je namjera Strategije, između ostalog, stvaranje mrežne  platforme kultura#697 koja će biti virtualno mjesto susreta stvarne zajednice kulture Zagrebačke županije.

U sklopu Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije pokrenut je projekt #kultura697 u kojem su stanovnici svih 697 naselja Zagrebačke županije u anketnom upitniku mogli izraziti svoje prijedloge, želje i potrebe u sferi kulture. Rezultati anketnog upitnika objavljeni su u studenom 2016. godine i sastavni su dio Strategije.

Na sjednici Županijske skupštine održanoj 23. veljače 2017. godine donesena je Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije #kultura697 kojoj je cilj unaprijediti kulturni život u svih 697 naselja Županije, potaknuti kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu baštinu te stvarati uvjete za daljnji razvoj kulturnog turizma.

AWO, projekt EU-a – "Akademsko pismo"

Projekt AWO financira se iz programa ERASMUS+ KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Voditeljica projekta naša je profesorica Ksenija Stojaković, koja s kolegama s Fachhochschule Burgenland (austrijsko Veleučilište Burgenland iz Eisenstadta) i još pet partnera iz srednje i istočne Europe izrađuje online tečaj AWO ili Akademsko pismo.

Riječ je o seriji snimljenih predavanja, tekstova i prezentacija s uputama za izradu završnog diplomskog rada i/ili izradu znanstvenog ili pak stručnog rada. Cilj projekta u skladu je s jednim od ciljeva strategije Europe 2020, a to je povećanje broja diplomiranih studenata dodiplomskih studija: do 2020. godine 40 % diplomanata između 30. i 34. godine trebalo bi uspješno završiti dodiplomski studij. Budući da je projekt podignut na europsku razinu, financiran je sredstvima potpore fonda EU-a. Dostupan će biti svima koji žele lako svladati posljednju stepenicu prema diplomi i svladati tehniku pisanja stručnog i/ili znanstvenog rada.

Originalni predložak tečaja na njemačkom je i engleskom jeziku te ga projektni partneri prevode na pet drugih europskih jezika i prilagođavaju ga. Moduli studentima prenose odgovarajuće vještine akademskog pisma, dok dodatni modul služi stručnom usavršavanju nastavnika kako bi studentima mogli pomoći i podržati ih tijekom pisanja rada.
Brošuru o projektu AWO preuzmite ovdje, a web-stranicu projekta posjetite ovdje.

EU projekt Clustering Creativity

Clustering Creativity naziv je međunarodnog projekta Erasmus+ kojem je cilj povezati akademsku zajednicu s izazovima koje donosi digitalna ekonomija te ići ukorak s brzorastućim kreativnim poduzećima čiji su poslovni modeli temeljeni na kreativnosti i digitalnoj pismenosti u kreativnim medijima. U ovom kompleksnom projektu, koji donosi moderan modul usmjeren stručnim znanjima, sudjeluju nastavnici Lana Domšić, Stella Antolović i Stjepan Lacković, a koordinatorica projekta uime Veleučilišta jest Vesna Kotarski.

Projekt Clustering Creativity okuplja brojne partnere iz područja obrazovanja i marketinga, od kojih su neki: Vilnius Gediminas Technical University, Digital Academy, VRP Hill+Knowlton Strategies, Stuttgart Media University, RISEBA i Edinburgh Napier University.

U sklopu projekta kreirana je online platforma koja kroz edukativne module i zadatke povezuje studente visokoškolskih institucija s marketinškim profesionalcima te malim i srednjim poduzećima. Budući studenti trebali bi biti oni koji će nuditi svoja kreativna rješenja na raznim platformama online marketinga upravo marketinškim profesionalcima i raznim poduzećima.

LAG Sava, projekt EU-a

EU projektiVeleučilište je član Lokalne akcijske grupe SAVA i aktivno sudjeluje u aktivnostima izrade lokalne razvojne strategije.
LAG je instrument u okviru LEADER-CLLD (Community Led Local Development) mehanizma provedbe mjera ruralnog razvoja povezivanjem lokalnih dionika javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Detaljnije o LAG-u SAVA: http://lagsava.businesscatalyst.com/index.html

Fondovi i programi EU-a

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close