Financijski menadžment - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Financijski menadžment - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Financijski menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije.

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra
Način studiranja: redoviti i izvanredni
Voditelj studija: dr. sc. Dragoljub Amidžić, prof. v. š. u trajnom zvanju / damidzic@bak.hr/
ECTS bodovi: 120
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

Studij osigurava visokospecijalizirana stručna znanja i vještine u rješavanju konkretnih upravljačkih problema na podlozi sistemskoga pristupa u sferi financijskog upravljanja i odlučivanja poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora. Program izvode znanstvenici i vodeći eksperti iz poslovnog svijeta u okviru problemske i interaktivne nastave te kroz specijalističke interdisciplinarne radionice, studije slučaja i različite simulacije stvarnih upravljačkih problema financijske naravi.

Visokospecijalizirana znanja i kompetencije financijskog menadžera nezaobilazna su karika u lancu stvaranja sinergijskog efekta kao nužnog preduvjeta (p)održavanja privatne i poslovne komparativne prednosti na tržištu rada. Neovisno o tome o kojem je ekonomskom subjektu unutar gospodarskog procesa riječ, kvalitetno „opremljeni“ specijalisti iz područja financijskog menadžmenta nezamjenjiv su ljudski potencijal bez kojeg nema stvaranja dodane ekonomske vrijednosti. Poznavanje konkretnih alata financijskog upravljanja i odlučivanja i njihova implementacija u današnje vrijeme rastuće strukturalne i procesne kompleksnosti te dinamike postaje conditio sine qua non uspjeha.

Upravo je specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment program koji vam osigurava stjecanje visokospecijaliziranih znanja i vještina potrebnih u svakodnevnom upravljanju i odlučivanju unutar sfere financija. Učimo vas rješavati konkretne, pojedinačne i sistemske probleme financijske naravi.
Studij pruža nadgradnju temeljnih i stručnih znanja i vještina koje ste stekli tijekom stručnog studija Poslovna ekonomija i financije te vas osposobljava za upravljanje i odlučivanje u poslovima i funkcionalnim poslovnim jedinicama u području financija u privatnom i javnom sektoru, na domaćem i međunarodnom planu.

Kao budući specijalisti financijskog menadžmenta bit ćete osposobljeni za profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti financijske funkcije i uspješno vođenje financijske politike, kao i za rješavanje konkretnih problema u malim i srednjim poduzećima (SMEs), velikim korporacijama (MNEs), ali i u financijskim institucijama, konzultantskim kućama te institucijama javnog sektora.

Na Financijskom menadžmentu za studente se organiziraju radionice na kojima oni u manjim grupama analiziraju razne aspekte tržišta financija i financijskih institucija i uče o njima. Uz mentorstvo dr. sc. Ivone Santini, radionice vode renomirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u Hrvatskoj i inozemstvu, iz tvrtki kao što je, naprimjer, Adris grupa. Posebnost tih radionica jest u tome što se odvijaju prema konceptu obrnute učionice, što znači da su usmjerene upravo k studentima, njihovu razumijevanju financijskih pojmova i tržišta, kao i vještinama komuniciranja i prenošenja informacija kolegama.

Iskustva studenata

  • U današnje vrijeme, u kojem je nužno kontinuirano se unaprjeđivati na poslovnom i osobnom planu, takav vid prikupljanja novih znanja omogućuje to u potpunosti, a sve to zahvaljujući kvalitetnom kadru Veleučilišta, koji od svojih studenata traži maksimalni angažman i doprinos. Mogućnost sudjelovanja u različitim projektima i znanstvenoistraživačkim radovima predstavlja “korak više” u ispunjavanju zadanih ciljeva svakog pojedinog studenta.

    Renata Orlović, voditelj administracije naplate poslovanja s građanstvom, Hypo Alpe Adria Bank d. d.

  • Studij financijskog menadžmenta dao mi je znanja, vještine i kompetencije koje mi, uz već stečeno iskustvo u struci, omogućuju bolju pregovaračku poziciju u poslovnoj komunikaciji s financijskim institucijama, najviše bankama. Stručnost predavača uvelike pridonosi motivaciji studenata za usvajanje novih znanja iz područja financija.

    Darinka Pavetiček, chief accountant, Deloitte Hrvatska

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close