Najčešća pitanja - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Najčešća pitanja - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Pitanja vezana za upise na Baltazar

Preddiplomski studiji

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 18. ožujak – 16. srpanj 2019.
Razredbeni ispit (online): 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019.
Upisi: 18. srpanj 2019.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru:
Primanje prijava: 18. ožujak – 16. srpanj 2019.
Razredbeni ispiti (online): 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019.
Upisi: 19. srpanj 2019.

2. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 26. kolovoz – 17. rujan 2019.
Razredbeni ispit (online): 4. i 18. rujan 2019.
Upisi: 19. rujan 2019.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru
Primanje prijava: 26. kolovoz – 17. rujan 2019.
Razredbeni ispiti (online): 4. i 18. rujan 2019.
Upisi: 20. rujan 2019.

3. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 24. rujan – 2. listopad 2019.
Razredbeni ispit (online): 3. listopad 2019.
Upisi: 4. listopad 2019.

Prijelazi s drugih visokih učilišta

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 18. ožujak – 2. listopad 2019.
Upisi na studij u Zaprešiću: 18.7., 19.9. i 4.10.2019.
Upisi na studij u BnM: 19.7., 20.9. i 4.10.2019.

Koji su dokumenti potrebni za prijavu razredbenog ispita i za upise?

Uz prijavu se prilaže domovnica, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu te dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak. 

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (prijava, domovnica, rodni list, svjedodžba/e, dokaz o uplaćenoj naknadi za razredbeni postupak) je potrebno poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Što moram ponijeti na upis?

 1. dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara
 2. dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja
 3. troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn
 4. troškovi osiguranja: 50,00 kn
 5. sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koji su uvjeti upisa na preddiplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Upis u prvu godinu studija moguć je na temelju položene državne mature ili položenog razredbenog ispita.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za smjerove Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja iznosi 17 000,00 kuna, a za studij Informacijske tehnologije 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta na školarinu, prilagođene mogućnostima studenata.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri, koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima:

 1. za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine
 2. obiteljski popust
 3. pravne osobe
 4. studenti koji u roku završe studij
 5. studenti članovi Alumni kluba
 6. najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij s drugih visokih učilišta mogu ostvariti studenti ili bivši studenti drugih visokih učilišta iz Republike Hrvatske ako studiraju ili su studirali programe iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, pod uvjetom da im od godine zadnjeg testiranja studijske godine nije prošlo više od 10 godina.

Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr.

Diplomski studiji

Koji su važni datumi za upise na studije?

1. UPISNI ROK
Primanje prijava: 18. ožujak – 17. srpanj 2019.
Upisi: 18. srpanj 2019.

2. UPISNI ROK
Primanje prijava: 26. kolovoz – 24. rujan 2019.
Upisi: 25. rujan 2019.

3. UPISNI ROK
Primanje prijava: 1. – 29. listopad 2019.
Upisi: 30. listopad 2019.

Koji su dokumenti potrebni za upise?

Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis.

Kako se šalju prijave za upis?

Original dokumenata za upis (Uz prijavu se predaje domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju i dokaz o uplati naknade za upis) potrebno je poslati na info@bak.hr ili donijeti osobno u referadu studija. 

Što moram ponijeti na upis?

 1. dvije fotografije veličine 4 x 6 centimetara
 2. dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja
 3. troškovi indeksa i obrazaca: 500,00 kn
 4. troškovi osiguranja: 50,00 kn
 5. sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Uvjeti za upis na studij su:

 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij ili viša/visoka stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/prvostupnica ili završen diplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS bodova) ili stručni pristupnik/pristupnica s najmanje 150 ECTS bodova, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.

Kolika je školarina?

Godišnja školarina za specijalističke studije Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Projektni menadžment i Menadžment javnog sektora iznosi 20 000,00 kuna. Veleučilište pruža različite mogućnosti otplate i popusta prilagođene mogućnostima studenata.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što su subvencionirana prehrana, subvencionirani krediti, rad u manjim grupama, tutori i mentori koji su na raspolaganju studentima, vrhunska tehnologija i softveri koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme, besplatan Wi-Fi, školarina na partnerskim institucijama za razmjenu ERASMUS+.

Koja su moja studentska prava?

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Pravo na popust pri plaćanju školarine za jednu studijsku godinu može se ostvariti u sljedećim slučajevima:

 1. za jednokratno plaćanje cijelog iznosa godišnje školarine
 2. obiteljski popust
 3. pravne osobe
 4. studenti koji u roku završe studij
 5. studenti članovi Alumni kluba
 6. najuspješniji studenti.

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Pravo upisa na prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija ostvaruju kandidati koji su prethodno završili studij s kojim su ostvarili najmanje 180 ECTS bodova te oni koji su studirali po starom programu u trajanju od najmanje četiri godine. Kandidati koji su završili dodiplomski studij odgovarajuće struke po starom nastavnom programu u trajanju kraćem od tri godine i imaju najmanje 150 ECTS bodova također mogu imati pravo upisa ako polože ispite razlike na Veleučilištu i tako steknu 30 ECTS bodova koji im nedostaju.

Za sve detaljnije informacije o prijelazu na Veleučilište Baltazar Zaprešić, priznavanju položenih ispita i polaganju razlikovnih ispita javite se na e-adresu: info@bak.hr. 

Trebam li kao izvanredni student dolaziti na nastavu?

Stupanjem tzv. bolonjskog procesa na snagu u Republici Hrvatskoj, izvanredni su studenti za uspješno polaganje kolegija dužni prisustvovati 60 % nastave, no budući da je to često problem, Veleučilište Baltazar Zaprešić svojim je izvanrednim studentima omogućilo hibridno studiranjeIzvanredni će studenti tako gotovo 50 % nastave pohađati online. 

Kriteriji za online kolegije utvrđivat će se posebno sa svakim predmetnim profesorom, a ovisit će o karakteristikama i ishodima učenja određenog kolegija. Sustav online učenja neće zamijeniti standardni način studiranja, ali će ga uvelike olakšati izvanrednim studentima koji zbog specifičnosti poslovnih obveza ne mogu pohađati nastavu.

Pitanja vezana za upise na više godine

Koliko rokova ima za upise na više godine?

Svake godine Veleučilište osigurava po 4 roka za upise na više godine.

Što je potrebno donijeti na upise u višu godinu (ne odnosi se na apsolvente i produženje godine)?

Na upis je potrebno donijeti indeks koji je prethodno ovjerila knjižnica te dokaze o uplati:

a) 1. rate školarine prema Ugovoru o studiranju (primjer uplatnice)
b) troškova upisa u iznosu od 200,00 kn (primjer uplatnice)
c) troškova osiguranja u iznosu od 50,00 kn (primjer uplatnice).

Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: zdenka.vidakovic@bak.hr.

Što je potrebno donijeti na upise produženja godine ili apsolventske godine?

PRODUŽENJE GODINE I APSOLVENTSKA GODINA

Na upis je potrebno donijeti indeks koji je prethodno ovjerila knjižnica te dokaze o uplati:

a) troškova upisa u iznosu od 200,00 kn (primjer uplatnice)
b) troškova osiguranja u iznosu od 50,00 kn (primjer uplatnice).

Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: zdenka.vidakovic@bak.hr.

Pitanja vezana za studiranje na Baltazaru

Kada počinje, a kada završava akademska godina?

Akademska godina označuje vrijeme u kojem se odvijaju nastava, vježbe, seminari, konzultacije, praktični rad i ispiti. Akademska godina obično počinje 1. listopada tekuće i završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Koja je razlika u pravima redovitih i izvanrednih studenata?

Studenti mogu biti redoviti, izvanredni ili studenti gosti. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici te sukladno propisima ostvaruju sva prava iz zdravstvenog osiguranja, subvencioniranu prehranu (X-ica), subvencionirani prijevoz i mogućnost rada preko Student servisa. Izvanredni studenti studiraju prema istom studijskom programu kao i redoviti, ali po posebnom izvedbenom nastavnom planu koji je organizacijski prilagođen potrebama studenata. Studenti gosti studenti su drugog visokog učilišta koji u okviru programa razmjene studenata upisuju dijelove studijskog programa na Veleučilištu.

Na koliko predavanja minimalno moram doći?

Kao redoviti student obvezni ste nazočiti na najmanje 60 % sati nastave. Ako ste izvanredni student, obvezni ste nazočiti na najmanje 40 % sati nastave.

Koji je uvjet za dobivanje potpisa nastavnika u indeks?

Pohađanje nastave uvjet je za dobivanje potpisa nastavnika. Ako niste iz opravdanih razloga mogli pohađati nastavu, potrebno je predati zahtjev za opravdanje izostanaka u Studentsku službu, uz priloženu potvrdu poslodavca, liječnika ili neku drugu valjanu potvrdu.

Koliko traje stručna praksa i je li obvezna?

Svi redoviti studenti obvezni su odraditi stručnu praksu u trajanju od najmanje 80 sati. Stručna praksa izuzetno je važna jer vam omogućuje upoznavanje s poduzećima, poslodavcima, kao i s praktičnim radom. Stručnu praksu možete obavljati prema svojem odabiru u Hrvatskoj, u nekoj od država članica EU-a ili u organizacijama s kojima je Veleučilište sklopilo sporazum o suradnji.

Za dodatne informacije o stručnoj praksi s povjerenjem se obratite našem Karijernom centru.

Izvanredni studenti nisu obvezni obavljati stručnu praksu.

Koliko puta mogu polagati određeni ispit?

Informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita možete pronaći na internetskim stranicama Veleučilišta (u izborniku “Ispitni rokovi”). Ispitu možete pristupiti samo ako ste ga prijavili, a ako ste to propustili učiniti, nažalost, profesor vas ne smije pustiti na ispit.

Ispit imate pravo polagati osam puta, od čega su prva tri pokušaja u cijeni školarine, a ostali se naplaćuju u iznosu od 250 kuna.

Savjet!

Svakako na dan ispita provjerite je li ispit možda odgođen.

Što je komisijski ispit?

Ako ste isti ispit pali tri puta zaredom, za vas se formira nastavničko povjerenstvo pred kojim ćete dobiti priliku polagati taj ispit četvrti put. Ako ispit ne položite ni iz osmog puta, taj predmet morate upisati ponovo.

Koje uvjete moram zadovoljiti za upis u višu godinu?

Pravo upisa u višu godinu imate ako steknete najmanje 45 ECTS bodova te podmirite svoje financijske obveze prema Veleučilištu. Ispite s prve godine ne možete prenositi na treću godinu.

Za što mogu slati studentsku zamolbu?

Imate pravo u Studentskoj referadi podnositi pisane zamolbe, zahtjeve i žalbe vezane uz ostvarivanja svojih prava i obveza, npr. promjenu studentskog statusa, promjenu smjera ili mirovanje studentskog statusa.

Tko su tutori?

Da bismo vam omogućili produktivnije i ugodnije studiranje, uveli smo sustav tutora. Tutori su predavači kojima je dodijeljena grupa studenata koje će pratiti tijekom studiranja. Oni su ovdje da bi vam pomogli u procesu studiranja, olakšali svladavanje obveza te studiranje općenito.

Na mrežnim stranicama Veleučilišta možete saznati tko je vaš tutor.

Koja su predstavnička tijela studenata?

Studentski zbor štiti interese studenata, upravlja studentskim standardom i razvija projekte koji imaju za cilj podizanje kvalitete studiranja te umrežavanje studenata kroz razna društvena događanja.

Studentskom pravobranitelju možete se obratiti za sve pritužbe ili savjete vezane za studiranje ili studentski život.

Gdje mogu naći literaturu za ispite?

U Knjižnici Veleučilišta možete posuđivati knjižničnu građu, čitati časopise, završne i diplomske radove, koristiti računala, učiti, pripremati ispite. Upis u Knjižnicu i korištenje interneta besplatni su.

Kada završava moj studij?

Polaganjem svih ispita, obranom završnih, odnosno diplomskih radova te podmirenjem svih financijskih obveza prema Veleučilištu završava vaš preddiplomski stručni ili specijalistički diplomski stručni studij, nakon čega slijedi svečana promocija i uručivanje diploma.

Nakon što završite studij pozivamo vas da ostanete povezani s Veleučilištem i svojim kolegama u Alumni klubu i našem programu cjeloživotnog obrazovanja.

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Vaša poruka

Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (ime, e-mail adresa).

Više...

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close