Školarina i pogodnosti - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Školarina i pogodnosti - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Najpovoljniji uvjeti studiranja

Veleučilište sa svakim studentom sklapa Ugovor o studiranju u kojem se obvezuje izvesti program po standardima koje propisuju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Nastavni plan i program studija, a student se obvezuje izvršavati obveze prema Pravilniku o studiranju i platiti školarinu prema ugovorenoj dinamici. Školarine koje uplaćuju studenti isključivi su izvor financiranja Veleučilišta.

  • Školarina za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u sva tri studijska smjera, Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja, iznosi 17 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.
  • Školarina za preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije iznosi 20 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.
  • Školarina za sve specijalističke diplomske stručne studije, Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Menadžment javnog sektora, iznosi 20 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.

Troškovi upisne dokumentacije i indeksa iznose 500,00 kuna, troškovi godišnjeg osiguranja 50,00 kn, a plaćaju se pri upisu.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare kao i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što je subvencionirana prehrana u kantini SC-a, subvencionirani krediti i povlašteni parking u II zoni u gradu Zaprešiću, rad u manjim grupama, tutore i mentore koji su na raspolaganju studentima, vrhunska IT tehnologija koja uključuje softvere koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme i iPade za studente uključene u projekt Veleučilište na dlanu, besplatan Wi-Fi, te školarinu na partnerskim institucijama u sklopu ERASMUS+ programa.

Koji su uvjeti otplate?

Veleučilište je svojim studentima osiguralo razne uvjete otplate školarine. Studenti mogu odabrati način otplate koji im najbolje odgovara:

  • jednokratnom gotovinskom ili virmanskom uplatom cijelog iznosa godišnje školarine umanjenom za popust,
  • kreditom banke uključujući i posebne bankarske Student-friendly kredite koji omogućavaju rok otplate do 10 godina, a koja započinje završetkom studija, uz dodatnu mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci: Zagrebačka banka, Splitska banka, Erste banka,
  • kreditnom karticom (Amex, Diners, Master ZABA) do 12 rata bez kamata jednokratno ili u 2 (dva) do 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka,
  • virmanskom uplatom u 11 obroka tako da je prvi obrok u iznosu od 5 000,00 kn, a svaki idući 1.200 kn za preddiplomske studije i 1.500 kn za diplomske studije.

Studentska prava

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Popusti na školarinu

Pravo na popust pri plaćanju godišnje školarine može se ostvariti u sljedećim slučajevima:

Popust na jednokratno plaćanje: 7% (sedamposto) za jednokratno gotovinski ili virmansko plaćanje cijelog iznosa utvrđene godišnje školarine.

Obiteljski popust (za jednog člana obitelji): 10% (desetposto) za studente koji se upisuju na neki od studija Veleučilišta, ukoliko su članovi njihove najuže obitelji (brat, sestra, majka, otac, supružnici) istovremeno već upisani i studiraju na Veleučilištu, ne ostvarujući pri tome neki od popusta.

Popust za pravne osobe: Popust na godišnju školarinu i pravo na taj popust za studente koji upisuju jedan od studija na Veleučilištu, a zaposleni su kod istog poslodavca, dekan može odobriti pod uvjetom da poslodavac koji ih zapošljava, adekvatnim dokumentom ovjeri potrebu za obrazovanjem najmanje tri takva studenata. Visinu predmetnog popusta dekan će odrediti sukladno broju studenata istog poslodavca, a maksimalno do 15%.

Popust za preddiplomske studente koji bez prekida nastavljaju diplomski studij: 10% (desetposto) prigodom upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija za studente koji u roku završe preddiplomski studij na Veleučilištu i bez prekida u kontinuitetu (ne računajući apsolventsku godinu) upisuju i nastavljaju studij na specijalističkom diplomskom studiju Veleučilišta, pod uvjetom da su sve svoje ugovorne obveze uredno i na vrijeme izvršavali.

Popust članovima studentske sportske udruge, pjevačkog zbora i Alumni kluba: 50% na cijenu jednog cjeloživotnog obrazovnog programa Veleučilišta svakom članu Studentske sportske udruge Baltazar, svakom članu studentskog pjevačkog zbora Veleučilišta i svakom članu Alumni kluba Veleučilišta.

Popusti po točkama 1. do 4. kumulativno ne mogu biti veći od ukupno 15%.

Nagrade najuspješnijim studentima

Nagrada najuspješnijim studentima Veleučilišta (isključuje sve ostale popuste):

50% (pedesetposto) jednom najuspješnijem diplomiranom studentu na svakom preddiplomskom stručnom studiju Veleučilišta, na iznos godišnje školarine pri upisu u prvu godinu jednog od specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta, ukoliko bez prekida u kontinuitetu (ne računajući apsolventsku godinu) nastavljaju svoje studiranje na Veleučilištu, pod sljedećim uvjetima: da je u roku završio cjelokupni preddiplomski studij na Veleučilištu, da je uredno u ugovorenim rokovima tijekom studija plaćao školarinu i da je pri tome stekao najviši prosjek ocjena iznad 4,5 u odnosu na druge studente.

Jednom najuspješnijem studentu svakog specijalističkog diplomskog stručnog studija Veleučilište će vratiti 50% iznosa godišnje školarine zadnje studijske godine toga studija (ne računajući apsolventsku godinu) pod sljedećim uvjetima: da je na Veleučilištu bez prekida u kontinuitetu (ne računajući apsolventsku godinu) završio preddiplomski i diplomski studij, da je uredno u ugovorenim rokovima tijekom studija plaćao školarinu i da je pri tome stekao najviši prosjek ocjena iznad 4,5 u odnosu na druge studente.

Najuspješnije studente svakog studija Veleučilišta po njihovim pisanim zamolbama urudžbiranim u Studentskoj službi, utvrđuje dekan po isteku svih ispitnih rokova za određenu akademsku godinu, temeljem evidencija koje se o svakom studentu vode na Veleučilištu.

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Vaša poruka

Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (ime, e-mail adresa).

Više...

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close