Diplomski studij Upravljanje inovacijama - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Diplomski studij Upravljanje inovacijama - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Kvalitetni specijalisti upravljanja inovacijama na vodećim položajima ne bi trebali samo pojedine ideje pretvarati u uspješnice na tržištu, već bi trebali omogućiti preobrazbu poduzeća u inovativna poduzeća i omogućiti im da budu dugoročno uspješna na tržištu.

Upravljanje inovacijama

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra
Način studiranja: redoviti i izvanredni
ECTS bodovi: 120
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist / stručna specijalistica upravljanja inovacijama (struč. spec. oec)
Nastava se održava u suvremenim i novoopremljenim prostorijama Veleučilišta Baltazar u Zagrebu,
Lastovska ulica 23. 

Info telefon: 01/3315-753

Koncept studijskog programa Upravljanje inovacijama odnosi se na primjenu inovacija u svim segmentima poslovnih procesa. Primjena inovacija u poslovnim procesima u smislu implementacije inovativne tehnologije ili novih inovativnih rješenja čini te poslovne procese jeftinijima i efikasnijima, čime se izravno utječe na smanjenje ukupnih troškova u cjelokupnom poslovanju. Suvremenim i inovativnim upravljanjem poslovnim procesima minimiziraju se operativni troškovi, utječe se na smanjenje rizika u poslovanju te se povećava dugoročna održivost i konkurentnost poduzeća, što uvelike pridonosi racionalizaciji ukupnih troškova poslovanja i boljem pozicioniranju poduzeća na tržištu.

Program omogućava studentima da steknu znanja i razviju sposobnosti nošenja s poduzetničkim šansama i rizicima, prepoznavanja i oblikovanja poslovnih čimbenika, poticanja inovacijskog duha te pokretanja i upravljanja promjenama s ciljem iskorištavanja inovacijskih i poslovnih šansi.

Namijenjen je zaposlenicima različitih struka koji rade u velikim industrijskim poduzećima te malim i srednjim poduzećima u području proizvodnje ili pružanja usluga. Upisati se mogu svi sa završenim trogodišnjim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem ili sveučilišnim i stručnim diplomskim studijem koji žele postati specijalisti u upravljanju inovacijama.

Upravljanje inovacijama

Program studija temelji se na kurikulumu Innovation Management Veleučilišta Campus 02, akreditiranom u Austriji, koji je nastao u suradnji s austrijskim poslovnim sektorom i koji se potvrdio u višegodišnjoj praksi.

Taj je program jedinstven s obzirom na veliki udio praktičnog rada studenata na rješavanju konkretnih problema u praksi i podrazumijeva ekstenzivnu suradnju s inovativnim gospodarskim subjektima. Osim navedenog, taj je program jedinstven po širokom pristupu inovacijama te uključuje kako industrijske (patent, dizajn, žig i dr.) tako i poslovne i društvene inovacije te zaštitu autorskih djela.

Sadržaj programa orijentiran je na postizanje visoke stručne i praktične osposobljenosti polaznika u području industrijskih, poslovnih i društvenih inovacija, usvajanje temeljnih znanja iz područja strateškog inovacijskog menadžmenta, upravljanja razvojem poslovanja i upravljanja promjenama, te na razvoj komunikacijskih sposobnosti i osobnih ili socijalnih vještina (soft skills).

Za više informacija i upite obratite se na diplomski.studij@bak.hr

 • Razvoj poslovanja
 • Strategijsko upravljanje inovacijama
 • Projekt 1
 • Vođenje i organizacija poduzeća
 • Strategijski menadžment
 • Upravljanje promjenama
 • Razvoj ljudskih potencijala i organizacije
 • Izvori i rađanje ideja
 • Engleski jezik 1
 • Njemački jezik 1
 • Rana identifikacija i ocjena novih tehnologija
 • Marketing inovacija
 • Projekt 2
 • Sustavna inovativnost u poslovanju
 • Analiza kupaca
 • Upravljanje znanjem
 • Vođenje, motivacija, coaching
 • Osnove metodologije istraživačkog rada
 • Engleski jezik 2
 • Njemački jezik 2
 • Razvoj novih poslovnih modela i subjekata temeljenih na inovacijama
 • Projekt 3
 • Intelektualno vlasništvo i njegova zaštita
 • Upravljanje intelektualnim kapitalom organizacije
 • Financiranje inovacijskog lanca vrijednosti
 • Inovativno liderstvo
 • Etika i inovacije
 • Engleski jezik 3
 • Njemački jezik 3
 • Seminarski 1 za diplomski rad
 • Seminarski 2 za diplomski rad
 • Seminarski 3 za diplomski rad
 • prepoznati da inovacije dovode do promjena, stvaraju prilike i doprinose unapređenju poslovanja
 • predložiti inovativna rješenja koja poslodavcu omogućavaju rad i razvoj u raznim djelatnostima
 • povezati važnost sustavnog pristupa inovativnosti za uspješnu komercijalizaciju inovacije
 • razlikovati tehničke i društvene inovacije te kritički prosuđivati važnost svake vrste u poslovanju privatnog i javnog sektora te proizvodnog i uslužnog sektora
 • povezati potrebe kupaca, izvora inovacija i vrste inovacija
 • predložiti reorganizaciju postojećeg poduzeća u inovativno te početničkog u stabilno
 • predložiti oblike zaštite inovacija te upravljanja intelektualnim kapitalom organizacije
 • primijeniti načela projektnog menadžmenta u praktičnom rješavanju zadanih slučajeva
 • planirati korištenje sustava potpora u raznim fazama inovacijskog lanca vrijednosti na nacionalnoj razini i razini EU-a
 • planirati poslovne modele za komercijalizaciju inovacije
 • voditi aktivnosti koristeći socijalne kompetencije
 • prezentirati poduzetnički pothvat temeljen na inovaciji

Inovativne tvrtke partneri koje su uključene u izvođenje programa sudjeluju u definiranju ishoda učenja te postavljanju konkretnih problema iz svoje prakse. U izvođenju programa sudjeluju istaknuti hrvatski i austrijski stručnjaci iz privrede i znanosti s iskustvom u području inovacija. Tijekom studija studenti trebaju izraditi tri projekta na slučajevima iz prakse, a izrada diplomskog rada provodi se kroz izradu triju seminara.

Tvrtke koje su dale podršku studijskomu programu:

Altpro d. o. o.
Tehnix d. o. o.
Ledo d. d.
Dok-ing d. o. o.
Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d. o. o.
STEP RI – Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
HAMAG BICRO d. o. o.
Hrvatska udruga poslodavaca – HUP
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe
WKO Steiermark – Austrijska gospodarska komora Štajerske
Veleučilište Campus 02/Ured rektora
Campus 02 Testimonials – Weitzer Parkett
CO2 Testimonials – AVL

Ispunite prijavnicu i postanite ekspert specijalist u upravljanju inovacijama

Početak studija je planiran za prvu polovicu 2019. godine

Arhiva novosti

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close